O nieruchomościach i badaniu rynku

Pojęcie nieruchomości ujęte jest w prawie cywilnym i odnosi się do określenia budynków własnościowych lub części gruntu, która jest czyimś wyłącznym posiadaniu. Prawnie wyróżnia się kilka rodzajów nieruchomości i zazwyczaj odnoszą się one do nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych oraz rolnych. Nieruchomości gruntowe są zwykle uznawane za podstawowe, ze względu na to, że znajdujące się na konkretnej powierzchni ziemskiej budynki, rośliny albo urządzenia są trwale z nimi związane i nie mogą być traktowane jako element odrębnego majątku. Nieruchomości budynkowe z kolei są trwale powiązane z konkretnym gruntem, jednak stanowią odrębną część, niezależną od ziemi, na której się znajdują. (więcej…)

więcej

Domy na sprzedaż

Zakup nieruchomości z domem to bezpieczny sposób inwestowania kapitału. Na rynku dostępnych jest wiele ofert gwarantujących wysoką stopę zwrotu z inwestycji. (więcej…)

więcej

Prawidłowe oznaczenie nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości jest procesem zdecydowanie bardziej skomplikowanym niż sprzedaż innych produktów. Pomijając ilość formalności, którymi należy się zająć uwzględnić również trzeba odpowiednie zareklamowanie sprzedawanej nieruchomości. (więcej…)

więcej

Strona www dla nieruchomości

Strona www dla nieruchomości musi spełniać określone wymogi z których najważniejszym jest przyjazność dla potencjalnego klienta. Nieruchomości są specyficznym produktem i w związku z tym wymagają specyficznego traktowania. (więcej…)

więcej